Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Monitorinqi Xidməti
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin (PL/TM) qarşısının alınması sahəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş səlahiyyətləri həyata keçirən, habelə müvafiq sahədə siyasətin formalaşmasında iştirak edən orqandır.
Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər
Əməkdaşlıq etməyən ölkələr
Hesabat göndərin
Elektron tədris

Xəbərlər

Video qalereya

06.07.2021
Maliyyə Monitorinqi Orqanı (MMO) nədir?
06.07.2021
Eqmont Qrupu nədir?
27.07.2021
Pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyəşdirilməsi haqqında