Beynəlxalq əməkdaşlıq

Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq

1. PL/TMM sahəsində ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlara əməkdaşlıq – hazırda Maliyyə Monitorinqi Xidməti bu qrupdan olan aşağıdakı ixtisaslaşmış təşkilatlarla əməkdaşlıq edir:

2. PL/TMM-ə dəstək verən beynəlxalq təşkilatlara əməkdaşlıq – hazırda Maliyyə Monitorinqi Xidməti bu qrupdan olan aşağıdakı beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir:

İkitərəfli əməkdaşlıq

Azərbaycan Respublikasının PL/TMM sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi və məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi məqsədilə Maliyyə Monitorinqi Xidməti digər xarici dövlətlərin maliyyə monitorinqi orqanları ilə Anlaşma Memorandumları və ya Sazişlər imzalanması təcrübəsindən istifadə edir.

Bu günədək Moldova, Belarus, İsrail, Türkiyə, Makedoniya, Rusiya və İranın maliyyə monitorinqi orqanları ilə 7 Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır.

← Geriyə